Fortællecirkler

Fortælle cirkler

De allerfleste mennesker der har været på BestTellers Kurser, har lyst til endnu mere historiefortælling. Og det skal være nu.

På BestTellers Kurser kan vi tilbyde redskaber, undervisning og udvikling af evner inden for fortællekunsten, men vi kan på kurserne ikke levere al den sceneerfaring, der også er nødvendig for at blive en dygtig fortæller. Det tager længere tid, end der er på kurserne. Derfor har vi skabt idéen om Fortællecirklerne. Ofte træder folk fra fortællecirklerne og ind på scenen om torsdagen… Alvorens og latterens time.

Fortællecirkler er et åbent tilbud for alle, der har været på bare ét af BestTellers kurser.

Det er gratis at være tilknyttet en Fortællecirkel, og valgfrit hvor ofte man deltager. Ved deltagelse betales dog et mindre beløb for cirklens brug af lokale.

Kontakt Kasper Sørensen på kasper@besttellers.dk hvis du vil tilknyttes en fortællecirkel.