Mod og mundtlighed: Kreativ mundtlighedstræning med udskolingen

Hvordan kan et møde med fortællekunst gøre udskolingselever til bedre formidlere?

Netop dette spørgsmål er drivkraften bag BestTellers’ kursus i storytelling for udskolingen. Kurset er et kreativt læringsforløb, hvor eleverne gennem historiefortælling leger med mundtlighed på en anderledes og fantasifuld måde. Kurset strækker sig over fem skoledage, hvor eleverne på den femte dag fortæller deres historier for resten af skolen.


 I løbet af kurset arbejder eleven med

– at skabe, strukturere og formidle gode historier

– historiefortællingens fire grundelementer: sprog, dramaturgi, krop og stemme

– det talte sprog uden brug af skriftlige hjælpemidler

– at tale foran et publikum

– at lytte aktivt, forholde sig analytisk og give konstruktiv feedback på andres

fortællinger

Hvorfor bruge tid på historiefortælling?

Mundtlighed er en kompetence, som kan være svær at få greb om i læringssammenhænge. Her er storytelling et effektivt redskab, fordi eleverne leger sig til læring. Ved at knytte det mundtlige arbejde sammen med en kreativ proces skabes et frirum, hvor eleven på uformel vis kan afprøve og udvikle sine mundtlige færdigheder.

Undervisningsministeriet lister desuden i deres trinmål for danskfaget ved udgangen af folkeskolen en række krav til elevernes kompetencer inden for det talte sprog. BestTellers’ ugekursus i storytelling tager fat i flere af disse, og derfor er kurset en unik mulighed for at arbejde målrettet med mundtlighed. Kurset gør eleverne bedre rustede til at leve op til trinmålene og styrker deres eksamensparathed.

Se den detaljerede kursusbeskrivelse her.


Praktisk info

Pris 25.000 kr*. Hvis kurset afholdes på Sjælland er transportudgifter inkluderet i prisen, men ved kurser i det øvrige Danmark må der påregnes et tillæg på 5000 kr.. Kurset kan afholdes for op til fire klasser. Prisen er den samme uanset antallet af klasser.

*Det er muligt at søge støtte til kurset gennem huskunstnerordningen, der dækker op til 75% af udgifterne. BestTellers hjælper gerne med ansøgningsprocessen. Læs mere om huskunstnerordningen på Kulturstyrelsens hjemmeside her.

BestTellers tilbyder også endagskurser i storytelling for lærere. Ved køb af ugekurset for overbygningen kan endagskurset for lærere købes til særpris. Læs om kurset her.

Kontakt Spørgsmål om kurset kan rettes til info@besttellers.dk