Historiefortælling i undervisningen – et endagskursus for lærere

Har du lyst til at prøve kræfter med nye formidlingsformer i undervisningen, og har du lyst til at lade dig inspirere sammen med dine kollegaer? Så er BestTellers’ endagskursus i historiefortælling interessant for dig.

Kurset giver jer konkrete redskaber til, hvordan historiefortælling kan bruges i undervisningen, og hvordan man skaber gode, relevante historier. Kurset byder på teori om fortælleteknik og øvelser med fokus på, hvordan man finder kilden til de gode historier, hvordan de bygges op og ikke mindst hvordan de videreformidles på en levende måde. Undervejs bliver der desuden rig mulighed for at diskutere fortælling som arbejdsmetode i undervisningen og hvordan den inddrages i dagligdagen.

Fortælling som undervisningsredskab kan bruges til at skabe og arbejde med nye ideer – hos både lærere og elever. Den gode fortælling skærper interessen og fantasien i undervisningssituationen og styrker elevernes mundtlige og skriftlige formidling. De gode historier bliver til viden, vi husker.

Folkeskolelærer Malene Pedersen er tidligere kursist på BestTellers’ kurser, og siger om sine erfaringer med fortælling i undervisningen:

”BestTellers’ kurser har givet mig meget, både som menneske og som lærer. Jeg udvikler både mig selv og min faglighed på samme tid. Jeg bruger fortælling på mange måder i undervisningen. Mine elever elsker det! Fortælling i undervisningen har betydet rigtig meget både for elevernes faglige niveau og for vores indbyrdes forhold. Og det bedste er, at jeg modtager meget positiv respons fra forældrene for denne del af undervisningen. Eleverne kan huske og fortælle om det når de kommer hjem.”


Program for dagen

 09.00 – 09.15 Velkommen

 09.15 – 10.00 Fortælleren fortæller historier

 10.00 – 10.30 Historiefortælling som didaktisk redskab

 10.30 – 12.00 Fortællingens form: Sprog, stemme og krop

 12.00 – 13.00 Frokost

 13.00 – 14.30 Fortællingens indhold: hvad vil du sige med din historie?

 14.30 – 15.45 Den fulde fortælling

 15.45 – 16.00 AfrundingPraktisk info

Underviser Kasper Sørensen

Hvor På din skole – f.eks. til en pædagogisk dag.

Antal deltagere Ingen øvre eller nedre grænse.

Pris 16.000 kr. inkl. moms og transport, hvis kurset købes separat. Særpris kan aftales ved køb afugekursus for udskolingen.

Kontakt BestTellers info@besttellers.dk